PARSFONT

کرنینگ چیست؟
كلمات و جملات متعددي هر روز و هر ساعت بروي صفحه مانيتور و يا كاغذ حك مي شوند تا خوانندگان با مطالعه آنها اطلاعات مختلفي را كسب كنند و هر شخصي بنا به نياز خود در جستجوي مطلب مورد علاقه اش شايد ساعتها مطالعه كند.
اما آيا تا به حال به اين نكته توجه كرده ايد كه همنشيني حروف در كنار يكديگر و خلق يك كلمه چگونه بايد صورت بگيرد؟
آيا تا به حال به اين موضوع توجه داشته ايد كه آيا نزديك شدن دو حرف به يكديگر چقدر مي تواند در خوانايي يك كلمه و يا خسته نشدن چشم يك خواننده تاثير داشته باشد؟
آيا تا به حال توجه كرده ايد كه وظيفه يك طراح فونت بعد از طراحي يك فونت رعايت استاندارد فضاي بين حروف مي باشد، تا خواننده در موقع خواندن مطلب دچار مشكل از نزديكي بيش از اندازه دو حرف به يكديگر و يا دور شدن دو حرف از همديگر نشود؟
فضاهايي بين حروف كه در مجموع يك كلمه را مي سازند داراي سواد و بياض هستند تا وقتي دو حرف بيش از حد بهم نزديك بشوند در سايزهاي كوچك مانند يك لكه سياه ديده نشود و برعكس آن دو حرف طوري از يكديگر دور باشند كه بجاي اينكه يك كلمه واحد را تداعي بكنند دچار مشكل شود و كلمات مختلفي به چشم خواننده ديده بشوند.
اما سالهاست كه فونتهاي موجود در بازار نشر عمدتا داراي كرنينگ يا همان كنترل فضاي بين حروف نمي باشند و خوانندگان عادت كرده اند كه حروف را بصورت غير اصولي در كنار يكديگر بخوانند بطور مثال در فونت تيتر كلمه  مورد  داراي فضاي نامناسبي بين حرف ر و حرف د مي باشد، در يك زمانِ كوتاهِ خوانده شدن، به نظر حرف د از حرف ر جدا مي رسد مانند شكل 1


همانطور كه در بالا ذكر شد رعايت فضاي اصولي و چشم نواز  بين حروف بر عهده طراح فونت مي باشد كه با داشتن تجربه فراوان اين كار را انجام داده تا از نظر فن بصري و زيبايي، حروف را بطور صحيح در كنار هم قرار دهد
اما اگر طراح با نداشتن تجربه و تخصص كافي حروف را طوري كنار يكديگر قرار دهد تا به اصطلاح كرنينگ بين حروف را رعايت كند باز خواننده دچار مشكل شده و حروف در كنار يكديگر از نظر رعايت نكردن فضاي بين، نازيبا ديده مي شوند مانند شكل 2: 

 

همانگونه كه در شكل 2 ملاحظه مي فرماييد بين حروف ر و حرف د نسبت به حرف و و ر نزديكي بيش از اندازه اي وجود دارد كه در مثال شكل 1 نيز بيش از حد از يكديگر فاصله دارند .
در اينجا حتما متوجه اين مطلب شده ايد كه رعايت اين فواصل كه نه آنقدر به همديگر نزديك شوند مانند مثال شكل 2 كه  حروف داخل يكديگر وارد شوند و نه آنقدر از يكديگر فاصله داشته باشند كه گويي از يك كلمه آن حرف بخصوص جدا شده است مانند مثال شكل 1  كه حرف مخصوص د از ر فاصله گرفته است
به همين دليل يك طراح بايد از تخصص ويژه اي برخوردار باشد تا اين شيوه اشتباه رعايت نكردن اصولي فواصل بين حروف در بين خوانندگان رايج نشود چون باعث زيان هاي جبران ناپذيري برچشم خواننده و مسائل ديگر ميشود
همانگونه كه در شكل 3مشاهده مي فرماييد همنشيني حروف طوري صورت گرفته است كه نه آنقدر دور هستند كه به نظر جدا بيايند و نه آنقدر به همديگر چسبيده باشند تا چشم مجبور به جدا ديدن حروف از يكديگر باشد

 

 البته اين موضوع در فونتهاي لاتين هم ديده مي شود بطوري كه شما در معروفترين فونتهاي لاتين مانند اريال متوجه خواهيد شد كه تمامي حروف داراي كرنيينگ مي باشند و با تمام علامتها هم فواصلشان از نظر فني رعايت شده است
معمولا براي ايجاد يك فضاي مناسب مابين حروف از ابتدا يك طراح بايد به فكر آن باشد كه در زمان طراحي حروف مورد نظر هر دو حرف طراحي شده را در كنار يكديگر قرار داده و نسبت به ورود بيش از حد حرف قبلي به محدوده حرف بعدي تدابيري بينديشد و در شكل طراحي شده حرف قبلي تجديد نظر كند و يا اينكه اگر دست طراح در تركيب حرف طراحي شده زياد باز نباشد در اين موقع است كه كرنينگ به كمك آن آمده تا فضاي بين را كنترل كرده و يك فضاي مناسب ايجاد بشود
همانطور كه در شكل شماره 4 ملاحظه مي فرماييد فضاب بين ر و ا بيش از اندازه مي باشد كه طراح مجبور شده ناخواسته بخاطر حرف موجود در گليف كه محدوده مشخصي دارد و يا بخاطر شكل حرف ر، ا را در جايي قرار بدهد كه باعث ايجاد يك فضاي نامناسب بين اين دو حرف بشود.

 

اما در شكل شماره 5 ملاحظه مي فرماييد كه فضاي بين دو حرف ر و ا مناسبتر شده است
 

توجه داشته باشيد كه ورود به حريم مخصوص به حروف در كرنينگ تحت هر شرايطي مجاز نيست جزء آنكه براي تاكيد و يا عوامل ديگر همچون تايپوگرافي و يا بازي با آن حروف در يك نوشته بخصوص باشد مانند شكل شماره 6.
 

اخيرا مشاهده مي شود كه طراحان بسته هاي نرم افزاري فارسي نويس اين اجازه را به كاربران مي دهند كه خود آنها با فونت موجود در بسته نرم افزاري دست و پنجه نرم كرده و كرنينگ بين حروف آن فونتها را خودشان اعمال كنند كه متاسفانه بايد متذكر شويم كه اعمال اين فن بين حروف فقط با داشتن تجربه كافي و لازم مقدور است .
اما چگونه مي شود كه تجربه كافي و لازم را در رعايت فاصله مجاز بين دو حرف را بگونه اي كه خللي در خوانايي و زيبايي كلمات ايجاد نكند ، بدست آورد؟
همانطور كه شما عزيزان هم با اين موضوع آشنايي كامل داريد كه ديدن بيش از اندازه حروف تشكيل دهنده يك كلمه در سايز ههاي مختلف و تجسم حجم حروف در سايزهاي مختلف خود از عوامل درك فضاي بين حروف مي باشد به گونه اي كه بتوان نسبت به فضاي اطراف يك حرف و سياهي تشكيل دهنده آن حرف، اندازه مناسب ورود يك حرف به فضاي حرف ديگر را دانست

در تصوير شكل 7 كه حرف د بيش از اندازه مجاز خود وارد حريم حرف ر شده است را ملاحظه مي فرماييد و مقدار حجم مستطيل توسي رنگ مابين اين دو حرف را كه تداعي گر ورود بيش از اندازه حرف د مي باشد را نشان ميدهد

 اما در مثال شكل 8 ملاحظه مي فرماييد كه حجم مستطيل توسي رنگ كمتر مي باشد كه اين خود دليل ورود حرف دال به فضاي حريم حرف ر مي باشد
 
در مثال شماره 7 ، لكه اي كه از بهم نزديك شدن دو حرف ر و د تشكيل شده است نسبت به حجم تشكيل دهنده خود حروف باعث سنگيني آن مقدار از فضا شده است كه باعث فعاليت بيش از اندازه چشم در تشخيص حرف ر از د در كسري از ثانيه مي شود كه تكرار اين قبيل اشتباهات باعث خستگي زود هنگام چشم و عضلات آن مي شود
اما در شكل شماره 8 تشخيص حرف ر از حرف د براي چشم آسانتر شده و باعث راحت خوانده شدن كلمه يا كلمات موجود در يك متن يا كتاب مي شود
اين يك مثال كوچك از درك سياهي تشكيل دهنده حروف مي باشد كه آنها نيز مانند يك شكل، مجزا براي خود عمل مي كنند و بايد فضاي اطراف آنها را در بهتر ديده شدنشان بوسيله شكلهاي ديگر، از بين نبرد چرا كه لازمه خوب خوانده شدن يك حرف همانا رعايت كردن فضاي اطراف آن است كه حرفي بيش از اندازه و با حجم سياهي تشكيل دهنده خود وارد حرف ديگر نشود.
در خصوص کرنینگ در حروف انگلیسی نیز نظرتان را به یک سایت تخصصی جلب می کنم

http://method.ac

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hossein Zahedi

Copyright 2014 Parsfont.com. All Rights Reserved. Design Nitaran